Honorary General Chairs

Demin Xu, Northwestern Polyt. University, China

Wei Huang, Northwestern Polyt. University, China

General Chair

C. L. Philip Chen, South China University of Technology, China

General Co-Chairs

Junqiang Bai, Northwestern Polyt. University, China

Panfeng Huang, Northwestern Polyt. University, China

Guang Pan, Northwestern Polytechnical University, China

Program Chair

Zhaoyong Mao, Northwestern Polyt. University, China

Program Co-Chairs

Junwei Han, Northwestern Polyt. University, China

Rongxin Cui, Northwest Polyt. University, China

Wenxing Fu, Northwest Polyt. University, China

Organizing Committee Chairs

Shuo Tang, Northwestern Polyt. University, China

Zhunga Liu, Northwestern Polyt. University, China

Quan Pan, Northwestern Polyt. University, China

Zichen Deng, Northwestern Polyt. University, China

Jihong Zhu, Northwestern Polyt. University, China

Organizing Committee Co-Chairs

Mou Chen, Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, China

Wei Ren, University of California, Riverside, USA

Yang Shi, University of Victoria, Canada

Zhiyong Chen, The University of Newcastle, Australia

Yan-Jun Liu, Liaoning University of Tech., China

Organizing Committees

Wei Wang, Dalian University of Technology, China

Zidong Wang, Brunel University, United Kingdom

Yong-Ming Li, Liaoning University of Tech., China

Chuan-Dong Li, Southwest University, China

Lu Liu, City University of Hong Kong, Hong Kong

Xinping Guan, Shanghai Jiao Tong University, China

Award Committee Chairs

Jian Sun, Beijing Institute of Technology, China

Wei He, University of Science and Tech. Beijing, China

Award Committee Co-Chairs

Xiao He, Tsinghua University, China

Long Cheng, Chinese Academy of Sciences, China

Poster Session Chairs

Zhulin Liu, University of Macau, Macau, China

Chao Shen, Xi’an Jiaotong University, China

Xiwang Dong, Beihang University, China

Publicity Chair

Lorenzo Marconi, University of Bologna, Italy

Publicity Co-Chair

Ya-Jun Pan, Dalhousie University, Canada

Special Session Chairs

Hongyi Li, Bohai University, China

Jinhui Zhang, Beijing Institute of Technology, China

Deyuan Meng , Beihang University, China

Mouquan Shen, Nanjing Tech University, China

Jian Chen, China Agricultrual University, China

Local Arrangement Chair

Qiuyue Wang, Northwestern Polytechnical University, China

Registration Chair

Tong Zhang, South China Univ. of Tech., China

Publication Chairs

Tong Zhang, South China University of Tech., China

Long Chen, University of Macau, Macau, China

Secretariats

Xueyan Kang, South China University of Technology, China

Hanyun Ye, South China University of Technology, China